Exkurze do hřebčína Kladruby nad Labem a do Pardubic - 9. a 23. 9. 2020

Exkurze do hřebčína Kladruby nad Labem a do Pardubic

Plánovanou exkurzi se podařilo zrealizovat až napodruhé, protože původně naplánované termíny 08. a 15.04.2020 musely být zrušeny vzhledem k pandemii koronaviru. Po zklidnění situace a na základě zájmu posluchačů o exkurzi jsme naplánovali druhý pokus na termíny 09. a 23.09.2020. Přípravy proběhly úspěšně, vlastní exkurzi trochu zkomplikovala zdravotní indispozice předsedy, nicméně rovnocenně ho v řízení vlastní exkurze zastoupily Mgr. Alena Valentová v 1. skupině (42 účastníků) a Ing. Marie Moravcová v 2. skupině (39 účastníků), takže vše proběhlo ke všeobecné spokojenosti. Oběma náleží veliké poděkování.

Velké poděkování patří městu Moravská Třebová, které nám přispělo finanční částkou 15.000 Kč na dopravu.

  Program exkurze:

  1. Hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní - koně starokladrubského.

Účastníci absolvovali dva prohlídkové okruhy:

  • Stáje starokladrubských koní - setkání s starokladrubskými koňmi, koňmi císařů a králů, a odhalení, čím vším musí projít novorozená hříbata, než se z nich stanou chovné klisny nebo plemenní hřebci
  • Kočárovna, postrojovna a muzeum - soukromý kočár císaře Ferdinanda V., státní kočár T. G. Masaryka a další cenné kočáry a saně, dokonalý model císařského osmispřeží a v sále muzea seznámení se s více než pětisetletou historií chovu koní v Kladrubech

  2. Oběd v restauraci Na Staré poště v Přelouči, po obědě individuální prohlídky Masarykova náměstí v Přelouči

  3. Pardubice, prohlídkový okruh Po stopách Pernštejnů v Pardubicích je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představuje historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.

Jednotlivá zastavení:
Zámek Pardubice – vodní příkop, Příhrádek, dům čp. 21, dům čp. 11 a 12, dům čp. 6 – stará radnice, dům U Jonáše, kostel Zvěstování Panny Marie, Spolkový dům, dům U Bílého koníčka, Mariánský sloup, dům čp. 3, radnice, dům čp. 77 a 78, dům čp. 116, Wernerovo nábřeží – Městská strúha, Císařský mlýn, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána

  (viz fotogalerie)

Ing. Stanislav Zemánek

předseda Moravskotřebovské univerzity třetího věku


Vytvořeno 13.10.2020 15:10:15 | přečteno 93x | jitka.voznickova