Olomouc - 19. 4. a 26. 4. 2017

Olomouc je šestým největším městem ČR. Po Praze je naší druhou největší památkovou rezervací.

Program:

Barokní památky na Dolním náměstí, Horním náměstí  - průvodkyně velice fundovaně hovořila o barokních objektech - chrám sv. Michala, kaple sv. Sarkandra, Jezuitský Konvikt (dnes Umělecké muzeum), Václavské náměstí - Dóm, katedrála sv. Václava (dominanta města). Dále radnice s orlojem z počátku 15. stol., v současné době byla radnice v rekonstrukci. Také jsme zhlédli Sloup nejsvětější Trojice o výšce 32 m, který je zařazen mezi památky UNESCO. Jde o nejpočetnější seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě. Jeho tvůrcem je Václav Render, autor i mnoha dalších památek. Uvnitř sloupu je kaple.

Sv. kopeček u Olomouce - oběd byl zajištěn v restauraci Archa. Potom následovala prohlídka barokní baziliky Navštívení panny Marie, která byla v r. 1995 povýšena papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.

I když počasí bylo velice nepříznivé (zima, déšť, sníh, silný vítr), přesto exkurze splnila svůj poznávací záměr a připomněla, že máme v naší republice úžasné historické bohatství. (viz fotogalerie)


Vytvořeno 29.6.2017 7:59:02 | přečteno 318x | jitka.voznickova