Praha, Národní muzeum - 22. 5. a 29. 5. 2019

Praha, Národní muzeum - 22. 5. a 29. 5. 2019

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Bylo založeno v roce 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách a je zaměřeno na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) a uměleckých.

Sídlí v novorenesanční historické hlavní budově v horní části Václavského náměstí. U zrodu stáli zástupci tehdejší akademické veřejnosti a především šlechty. Faktickým zakladatelem byl hrabě Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Mezi zakladateli a pokračovateli byli také členové významného českého šlechtického rodu Kolowratů. Mezi další osobnosti patřili např. František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, cestovatelé Emil Holub, Vojta Náprstek, slavista Pavel Josef Šafařík, historik Karel Jaromír Erben a další.

Rekonstrukce budovy muzea byla zahájena roku 2006 a znovu otevřena 28. 10. 2018 (= 200 let). Také díky rekonstrukci snese Národní muzeum srovnání s nejpřednějšími institucemi tohoto druhu na světě.  

Václavské náměstí (původním označením Koňský trh, od r. 1848 název Václavské náměstí) má tvar obdélníku (682 m x 60 m). Bylo vytyčeno jako součást projektu Nového města pražského, založeného dekretem císaře Karla IV. z roku 1348. V původní podobě protékal středem současného náměstí Vinohradský potok, který byl později v rámci terénních úprav sveden do kanalizační sítě. Na horním konci náměstí tvoří dominantu Národní muzeum a socha svatého Václava od Josefa Václava Myslbeka z r. 1912 (instalována 1913). Podstavec sochy vytvořil sochař Alois Dryák.
Na podstavci je napsáno: "Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím."

Vytvořeno 28.8.2019 9:07:02 | přečteno 269x | jitka.voznickova