Komunitní klub působí na nové adrese

IMG E2958

Od dubna letošního roku se probíhá sociální začleňování a prevence kriminality prostřednictvím Komunitního klubu, který se přestěhoval do nově opravených prostor v ulici Komenského. Projekt je součástí Strategického plánu sociálního začleňování a je spolufinancován z Evropské unie.

„Stavební práce a úpravy interiéru jednotlivých místností probíhaly od ledna letošního roku. Nové prostory Komunitního klubu se od 1. 4. 2021 nacházejí na adrese Komenského 46, kde doposud sídlilo nízkoprahové centrum Díra. Nejen pro romskou komunitu je zde ideální zázemí, které nabízí bezbariérový přístup a lepší dostupnost ke sportovnímu vyžití a volnočasovým aktivitám,“ vysvětluje Jitka Selingerová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství. Komunitní klub dříve působil také v budově historické Latinky pod názvem Centrum volného času.

„Rekonstruované prostory budou sloužit nejen mládeži k trávení volného času v žádoucím prostředí své komunity, pro individuální sociální intervenci a zároveň jako společenské prostory pro komunitní akce a workshopy. Uvítáme vás v provozních hodinách klubu, samozřejmostí je dodržení veškerých stávajících vládních a hygienických opatření. Těšíme se na další spolupráci,“ uvádí gestorka komunitního klubu Michaela Hončíková.

Cílem projektu je motivace a zapojení menšiny do širší komunity tvořené také zástupci majority a o vymanění osob z tzv. pasti sociálního vyloučení. Osobou sociálně vyloučenou se může stát kdokoli. Jakákoli obtížná či krizová událost v životě, která zapříčiní zhoršení životní situace, může spustit lavinu událostí, které již sociálně vyloučená osoba nemusí zvládnout bez odborné pomoci. Komunitní klub poskytuje sociální a poradenskou intervenci, která je přínosem pro začlenění se do společnosti. V klubovně mají Romové i další osoby ohrožené sociálním vyloučením možnost a prostředky k trávení volného času v bezpečném prostředí a v prostředí své komunity. Vedlejším cílem je také omezení konfliktních situací s ostatními obyvateli v okolí. Postupně se naučí samostatnému obhajování svých zájmů a tím se osvobodí od závislosti na sociálních dávkách a pomoci zvenčí.

Komunitní klub funguje v rámci projektu Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové a navazuje na Strategický plán sociálního začleňování města a je financován z 85 % z EU, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu města. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146 

logo eu


Vytvořeno 4.5.2021 12:00:32 | přečteno 400x | v.dokoupil