Letošní Tříkrálová sbírka je úspěšně za námi

tříkrálová sbírka

V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a po čtvrté také na území na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, proběhla od 2. 1. do 24. 1. 2021 Tříkrálová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohledech jiná. Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich neocenitelnou podporu.

Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením vyrazit do ulic a přinést vám požehnání do nového roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka online. Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, kteří nám pomohli s umístěním kasiček na veřejně přístupných místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak.

Tato forma koledy probíhala do 24. ledna 2021 a v tuto chvíli již máme spočítáno. Charitě Moravská Třebová lidé darovali fantastickou částku ve výši 271 336 Kč. Ti, kdo se rozhodli přispět online byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli 53 943 Kč. Celkový výtěžek ve výši 325 279 Kč dosahuje přibližně poloviny výtěžku loňského roku a vzhledem k současné obtížné situaci předčil veškerá naše očekávání. Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich neocenitelnou podporu, jak ve formě štědrých darů, tak za pomoc se zpřístupněním kasiček. Víme, že všichni zažíváte komplikované a těžké časy a nejspíš jste si museli sami něco odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli štěstí ještě méně.

Předem také děkujeme těm, kteří se ještě rozhodnou přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2021 totiž ještě definitivně nekončí. Možnost přispět do virtuální kasičky letos výjimečně trvá až do konce dubna.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na další rozvoj dobrovolnického centra. Srdečně ještě děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům, charitním pracovníkům, starostům, starostkám, zaměstnancům obecních úřadů, soukromým firmám, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům a mnoha dalším dobrovolníkům.

Jak přispět online?

Na webových stránkách  www.trikralovasbirka.cz

Online poděkování a požehnání

Video naleznete zde.

Potřebuje někdo z Vaší obce finanční pomoc?

Odkaz jak postupovat zde.

Kde Tříkrálová sbírka už pomohla?

Podrobnosti zde.
Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová
Vytvořeno 11.2.2021 11:28:38 | přečteno 312x | v.dokoupil