Noční klid - výzva pro pořadatele veřejných akcí

clock 1031503 1280

V rámci aktualizace stávající OZV o nočním klidu žádáme pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí, které by mohly trvat i po 22:00 hodině a mohly by rušit noční klid, aby akce nahlásili buď písemně, nebo prostřednictvím e-mailové adresy phorackova@mtrebova.cz nejpozději do 28. února.

Mělo by se jednat o akce celoobecního významu, opakujícího se charakteru, určené pro širokou veřejnost. Při jejich pořádání se účastníci akce musejí chovat tak, aby nerušili noční klid. Své písemné návrhy prosím zasílejte na adresu: MěÚ Moravská Třebová, Odbor kancelář starosty a tajemníka, T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová. Na obálku uveďte heslo: Návrh – Noční klid.

Vytvořeno 8.2.2021 15:45:14 | přečteno 442x | v.dokoupil