Režim svozu odpadů v roce 2021

odpady ilustrativni

Zastupitelé města schválili poplatek za komunální odpad na rok 2021 ve výši 680 Kč, hodnota EKO bodu byla stanovena na 1 Kč. Vzhledem k aktuální situaci prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní úhradu poplatku na bankovní účet města. Termín splatnosti je nastaven do 31. března 2021.

Jak uhradit poplatek?

Bezhotovostně na účet města - pro variabilní symbol, přesnou částku a číslo účtu volejte 461 353 145,  461 353 138 (dpliskova@mtrebova.cz)

Platbu lze provést také v Občanském informačním centru v ulici Olomoucká.

Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. března 2021.

ikona souboruHarmonogram svozu 2021

Komunální odpad

• svoz bude probíhat ve středu (kromě kontejnerů)

• svoz 1100 l kontejnerů každý týden na sídlištích a u bytových domů

Separovaný odpad

• svoz popelnic a pytlů na plast bude probíhat v pondělí

• svoz pytlů na papír bude probíhat v pátek

• svoz 1100 l kontejnerů na tříděný odpad plast, každé pondělí celé město a čtvrtek vybrané části města podle časové kapacity vozu

• majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) mohou požádat o 120 l nebo 240 l popelnice na plast a papír formou bezplatné zápůjčky na odboru investic a správy majetku (dpliskova@mtrebova.cz, 461 353 145)

• obyvatelé mimo sídliště a Město (centrum města) si mohou na vlastní náklady zakoupit modré a žluté popelnice (alternativa ke stávajícímu třídění do pytlů). Popelnice lze zakoupit v kanceláři TSMT, kde obdržíte čárový kód.

Bioodpad

• svoz biokontejnerů i biopopelnic přesunutý na čtvrtek 1x za týden v letním období a 1x za 2 týdny v zimním období (prosinec-únor)

• majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) mohou požádat o 240 l biopopelnice formou bezplatné zápůjčky (do 31. 1. na odboru OISM dpliskova@mtrebova.cz, 461 353 145).

• pondělní svoz  bionádob od občanů (upřesníme v průběhu února)

Vytvořeno 14.1.2021 9:17:23 | přečteno 1807x | v.dokoupil