Upozornění řidičům užívajícím službu depozita vozidel

auto - obr..jpg

Vlastníkům, kteří dočasně vyřadili z provozu své vozidlo a do konce letošního roku na odboru dopravy nenahlásí, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití, bude po 1. lednu 2016 vozidlo trvale vyřazeno z registru! Více čtěte dále. 

Upozornění odboru dopravy pro majitele dočasně vyřazených vozidel (DEPOZITO)

Dovolujeme si upozornit vlastníky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, kteří si své vozidlo nechali před 1. červencem 2013 dočasně vyřadit z provozu a do depozita předali jeho registrační značku, na jejich povinnost, kdy pokud tito vlastníci do konce letošního roku na odboru dopravy nenahlásí, kde se jejich nepoužívané vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití, bude po 1. lednu 2016 trvale vyřazeno z registru a nebudou smět takové vozidlo provozovat na veřejných komunikacích. Oznamovací povinnost se týká i těch majitelů, kteří své vozidlo nechali dočasně vyřadit z provozu po 30. červnu 2013. Těm, kteří ji do konce roku nesplní, hrozí postih, dle zákona pokuta ve správním řízení až 50 tisíc Kč, vozidlo ale administrativně nezanikne. Povinnost řešit dobu, kdy je vozidlo v depozitu, pro vlastníka takového vozidla, vyplývá z novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (č.56/2001 Sb.), která stanovila, že „trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu (depozito) déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití“. Ověřte si tedy stav svých vozidel a jejich doklady, a pokud je vaše vozidlo v depozitu déle než 1 rok, dostavte se na odbor dopravy místně příslušný dle registrace vozidla k řešení prodloužení vyřazení silničního vozidla nebo jeho opětovného uvedení do provozu. Opětovné uvedení vozidla do provozu (vyzvednutí registračních značek z depozita) v řádném termínu, je možné za podmínky předložení:

  • technického průkazu
  • dokladu o technické prohlídce (protokol STK s vyhovujícím výsledkem)
  • zelené karty platné, vydané dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Odbor dopravy MěÚ 

Vytvořeno 15.12.2015 16:50:59 | přečteno 841x | tana