Architekti navrhnou budoucí podobu komunitně kulturního centra

miltra

Město Moravská Třebová začátkem dubna vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace brownfieldu v opuštěném průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Do užší soutěže se zapojí celkem šest renomovaných architektonických týmů a vítězné řešení vybere odborná porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové v září letošního roku.

„Součástí naší rozvojové vize je oživení kulturní a komunitní činnosti a začlenění celé lokality do centra města. V budoucnu by zde mohl vyrůst společenský sál s kapacitou 250 - 500 osob, menší kinosál pro 80 osob, nová městská komunitní knihovna, zázemí pro depozitář muzea a dále také bar, kavárna a další prostory pro spolkový život. Součástí zadání je také vybudování nezbytných parkovacích míst. Do užší soutěže se zapojí celkem šest renomovaných architektonických týmů a vítězné řešení vyber odborná porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové v září letošního roku. Výstup soutěže nám poslouží jako podklad pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace, zároveň budeme připraveni na čerpání dotací, které se budou týkat podpory kulturně kreativních center,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Samotnému vyhlášení soutěže předcházel dlouhý proces příprav, jehož výsledkem je komplexní analýza potenciálu a využitelnosti zamýšleného komunitně kulturního centra zpracovaná renomovanou společností ONplan lab s.r.o. „Celý záměr také průběžně konzultujeme s odborníky, architekty, zástupci Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řediteli kulturních center a muzeí po celém Česku. Za aktivní přístup děkuji také ředitelkám knihovny, muzea a kulturních služeb, které nám pomohly do výsledného konceptu zahrnout nezbytná specifika a provozní potřeby jednotlivých organizací. Zároveň si však musíme přiznat, že pro město nebude pravděpodobně reálné vybudovat celé kulturní centrum s předpokládanými náklady 240 mil. Kč bez DPH najednou. Ze soutěže proto vzejde návrh etapizace, která umožní postupnou výstavbu, případně výstavbu jen některé z částí kulturního centra.“ doplňuje starosta.

Pro Moravskou Třebovou je důležitá především rozmanitost a multifunkčnost nabízených prostorů a služeb. „Kombinace různých velikostí a typů sálů nám umožní využívat kulturní centrum jak pro velké celospolečenské akce, tak i pro komorní činnost jednotlivých spolků či pořádání soukromých oslav. Důležité pro nás je také, aby místo žilo po celý den a nedocházelo k tomu, že se bude lidem otevírat pouze na večerní program. Proto jsme se rozhodli pro spojení společenského sálu, kinosálu, knihovny a kavárny. Knihovna by pomohla oživit celý prostor a vytvořit vazby na nedaleké gymnázium a domov pro seniory. Území, které bude v soutěži řešeno, se nachází v přímém sousedství městského muzea, které nemá vhodné prostory pro uskladnění svých sbírek. Proto jsme dospěli k rozhodnutí, že v areálu by měl být vytvořen prostor i pro depozitář muzea,“ doplňuje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.  

Město Moravská Třebová získalo do svého majetku významné strategické území bývalého průmyslového areálu o rozloze jeden hektar v roce 2020 za 11 mil. Kč. Výstupy architektonické soutěže budou představeny veřejnosti na podzim roku 2022.

Účastníci se do soutěže mohou hlásit do 13.5. 2022. Podrobnosti na webu České komory architektů.

Vytvořeno 14.4.2022 12:53:38 | přečteno 784x | v.dokoupil