Cena města za rok 2022

cena města

Do 28. února 2023 můžete odevzdávat své návrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění obdrží osobnosti, které si podle vás za své aktivity zaslouží významné uznání. Nominaci lze odevzdat elektronicky, písemně i osobně.

Jak nominovat?

  • Elektronicky na adrese: cenamesta@mtrebova.cz
  • Poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová (obálku označte Cena města)
  • Osobně v kanceláři mluvčího nebo v Občanském informačním centru.

Návrh musí obsahovat:

  • Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
  • Oblast její činnosti
  • Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována
  • Charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
  • Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení/název právnické osoby, adresa, podpis)

Vytvořeno 11.1.2023 13:38:35 | přečteno 330x | jonas.krummer