Demolice garáží v ulici Dr. Loubala

Demolice - Dr. Loubala

Dne 16.2.2023 byla zahájena demolice objektu garáží, nacházející se na st.p. 2818, k.ú. Moravská Třebová na jihozápadním okraji města Moravská Třebová, za rodinnými domy v ulici Dr. Loubala. Demolice stávajícího objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí za použití drobné mechanizace.

V objektu byl proveden základní stavebně technický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že stávající zdivo je značně poškozeno. Dřevěné konstrukce jsou poškozené a napadené dřevokazným hmyzem. Celkový technický stav budovy je již nevyhovující. Stávající budova brání dalšímu rozvoji jihozápadní lokality města. Po odstranění stavby bude terén urovnán a připraven pro další plánovanou investiční akci města – výstavbu retenčních nádrží.

Termín realizace: 1 měsíc

Náklady: 490 323,28 Kč bez DPH


Vytvořeno 22.2.2023 15:10:46 | přečteno 721x | jonas.krummer