Dotace z rozpočtu města

dotace
Druhé kolo příjmu žádostí o dotace určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost probíhá od 1. do 31. července 2021.
Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový roční objem finančních prostředků určených na dotace v rámci programu města činí letos 800 tis. Kč. V prvním kole bylo rozděleno 681 tis. Kč, v druhém kole zbývá k rozdělení částka 119 tis.Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).
Vytvořeno 28.7.2021 8:39:34 | přečteno 114x | v.dokoupil