Dotazník k tvorbě regionální rozvojové strategie

63370071

Zástupci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s. žádají občany o spolupráci prostřednictvím vyplnění dotazníků, které slouží k následné tvorbě Regionální rozvojové strategie CLLD pro období 2021-2027. Odpovědi je možné odeslat nejpozději do 21. května 2021.

V dotazníku se můžete vyjádřit k potřebám nejen pro vaše podnikatelské aktivity, ale i k potřebám ve vaší obci nebo městě, aby se vám zde lépe žilo. Dotazníkové šetření probíhá v celém regionu a je nezbytným podkladem pro regionální rozvojovou strategii do roku 2027.

Odkaz na dotazník - oblast pro veřejnost naleznete - zde

Odkaz na dotazník - oblast životní prostředí naleznete - zde

Odkaz na dotazník - oblast pro zemědělce naleznete - zde

Odkaz na dotazník - oblast pro podnikatele naleznete - zde

Odkaz na dotazník - oblast cestovní ruch naleznete - zde

Odkaz na dotazník - oblast infrastruktura naleznete – zde

Výsledky anonymních dotazníků budou sloužit k dotační podpoře obcí, podnikajících subjektů i občanů v našem území MAS MTJ a tvorbě rozvojové strategie CLLD 2021 – 2027.

Kontakt pro případné dotazy: tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

Vytvořeno 13.5.2021 14:21:01 - aktualizováno 18.5.2021 7:22:36 | přečteno 206x | v.dokoupil