Informace k rekonstrukci ulice Svitavská - aktualizováno

255773684 384206513490525 2211583060858231664 n
Revitalizace ul. Svitavská v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského bude z větší části dokončena do konce letošního roku. Pokládka finální asfaltové vrstvy a dokončovací práce proběhnou na jaře 2022. Dopravní obslužnost a vjezd do nemocnice i do prodejny Penny market je zajištěn. Po dobu výstavby nové nemocnice je uzavřena část ul. Školní.
Celková revitalizace ulice Svitavská letos probíhá v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu. Mezi hlavní důvody nutnosti komplexních oprav patří havarijní stav kanalizace a vodovodu, poškozený povrch vozovky, souběžně probíhající stavba nové budovy nemocnice, lipová alej na hranici životnosti, nekoncepčně využitý prostor před SBD a nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního provozu. Investiční akci s náklady 20 mil. Kč bez DPH firma EVT stavby s.r.o. dle aktualizovaného harmonogramu provádí od pondělí 10. května 2021. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů roku 2021, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní branou do města.

Zodpovědná osoba: Karel Němec, hlavní stavbyvedoucí, tel: 777 125 496, stavbyvedouci2@evt.cz

"K prodloužení termínu oproti původnímu plánu došlo vlivem koordinace stavebních prací s ohledem na snahu o zajištění částečné průjezdnosti k nemocnici a Penny marketu po celou dobu stavby. V tuto chvíli jsou položeny podkladní vrstvy vozovky v úseku od ulice J. K. Tyla po vjezd do polikliniky. Stejný postup očekáváme koncem listopadu také v úseku od polikliniky k ulici Dr. Janského. Stavební práce budou přerušeny v prosinci, po dobu zimních měsíců bude zajištěna průjezdnost pro veřejnost i zajištění zimní údržby. Na jaře 2022 bude dokončena finální obrusná vrstva komunikace, dopravní značení a nezbytné terénní úpravy," vysvětluje starosta Miloš Mička.

Posuvná uzavírka do 22. 12. 2021

Stavební práce probíhají formou posuvné úplné uzavírky na komunikaci počínaje od prostoru před budovou Stavebního bytového družstva po budovy Charity Moravská Třebová. V případě, že dojde k zásahu prací do oblasti chodníků, bude umístěna přechodová lávka. Realizace bude rozdělena do 4 postupných úseků, maximální délka uzávěry bude 90 m. Děkujeme občanům za trpělivost a dodržování dopravního značení.

Vjezd do nemocnice

Upozorňujeme řidiče, že vjezd do nemocnice z je důvodu výkopových prací umožněn pouze z jednoho směru - od 9. 11. 2021 ze strany od města. I nadále sledujte dopravní značení.

Vjezd do prodejny Penny Market

Upozorňujeme řidiče, že vjezd do prodejny Penny market je umožněn ze směru od čerpací stanice přes ulici Dr. Janského. Sledujte dopravní značení.
IMG 4862

Objízdná trasa

Objízdná trasa i nadále vede ulicemi Jiráskova a J. K. Tyla. Z důvodu nutnosti zachování bezpečnosti a plynulosti provozu platí v celé délce objízdné trasy zákaz zastavení. Prosíme rezidenty, aby svá vozidla neparkovali podél komunikace.

Zákaz zastavení Dr. Janského

V souvislosti s rekonstrukcí ulice Svitavská a posuvnou uzavírkou bude přístup pro zásobování a zákazníky prodejny Penny market od 6. 9. 2021 dočasně veden ulicí Dr. Janského. Prosíme řidiče a  obyvatele dané lokality, aby v zájmu zachování plynulosti a bezpečnosti provozu dodržovali dopravní značení - zákaz zastavení. Děkujeme.

IMG E4259

objizdka2

ikona souboruDílčí úseky - posuvná uzavírka

ikona souboruDetail objízdné trasy

ikona souboruZměna zastávek BUS

Změna rozmístění zastávek BUS

BUS U komína: Zastávka obsluhovaná linkami č. 680873, 680880 bude v obou směrech dočasně přesunuta. Pro spoje jedoucí ve směru na Svitavy, bude přesunuta v rámci ulice Svitavská. Pro spoje jedoucí ve směru na aut. nádraží bude přesunuta do ulice Jiráskova.

BUS nemocnice : Zastávka obsluhovaná linkami č. 680873, 680880 bude v obou směrech dočasně přesunuta do ulice J. K. Tyla.

Provizorní autobusové zastávky jsou opatřeny lavičkou a vylepeným jízdním řádem.

Uzavírka části ulice Školní

Ve vazbě na výstavbu nové budovy nemocnice následné péče Pardubický kraj provádí přesunutí chodníku pro chodce na protější stranu ulice Školní. Stavební práce budou až do termínu dokončení stavby nemocnice spojeny s úplnou uzavírkou v úseku mezi ulicemi Svitavská a Palackého.

Nový chodník u nemocnice

Pardubický kraj pokračuje s výstavbou nové budovy nemocnice následné péče. Během posledního jednání se zástupci kraje bylo také dohodnuto, že firma VCES a.s. provede ještě v letošním roce položení nového chodníku v části od ul. Školní po evangelický kostel u nové budovy nemocnice následné péče.

Kanalizace v ulici Údolní

V okolí ulice Údolní byla v minulosti veškerá povrchová voda svedena do nedalekého zatrubněného potoka. Vzhledem k množství vody při vydatných srážkách pak opakovaně docházelo k zatápění sklepů rodinných domů. „I s ohledem na podněty obyvatel jsme se tento problém rozhodli vyřešit prostřednictvím nové dešťové kanalizace, která byla v letošním roce v úseku od kiosku u nemocnice směrem k ulici Údolní vybudována v rámci probíhající revitalizace ulice Svitavská. Navazujeme tak na současný trend v podobě budování oddílné kanalizace ve městech. Do budoucna počítáme s pokračováním budování nové kanalizace směrem k čerpací stanici v rámci dalších plánovaných etap revitalizace ul. Svitavská. Komplexní řešení odvodu povrchových vod bude zakončeno výstavbou poldrů v údolí nad ulicí Údolní. Město má již zpracovanou projektovou dokumentaci a nyní čekáme na vyhlášení vhodného dotačního programu, který by nám pomohl s financováním,“ vysvětluje starosta Miloš Mička. V dalších letech plánujeme také úpravu kanalizace v okolí ZŠ Palackého, Charity Moravská Třebová a evangelického kostela ve vazbě na výstavbu nové budovy nemocnice následné péče.

Vytvořeno 19.4.2021 16:27:37 - aktualizováno 9.11.2021 15:10:55 | přečteno 2836x | v.dokoupil