Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích. 


Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 06.09.2021 od 16:00 hod.


Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města 

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 6/2021 

6. Poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová

7. Změny výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2021 Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska a Ester Dvořákové Tesolin

8. Poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

9. Rozpočtové opatření č. 7/2021 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací

10. Prodej pozemku parc. č. 3633/7 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Sušice

11. Prodej pozemku parc. č. 107 a pozemku parc. č. 3804/2 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové

12. Prodej pozemku parc. č. 1455/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová 

13. Prodej pozemku parc. č. 2629/7 v obci a k. ú. Moravská Třebová

14. Prodej pozemku parc. č. 2628/22 v obci a k. ú. Moravská Třebová 

15. Prodej pozemku parc. č. 1175/14 v obci a k. ú. Moravská Třebová

16. Prodej dílu "a" pozemku parc. č. 743/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová

17. Prodej bytové jednotky č. 1480/8 v domě č.o. 17 o velikosti 2+1, v ul. Nádražní, v obci a k. ú. Moravská Třebová

18. Výkup pozemku parc. č. 1453/1, dílů "e", "f" a "i" v obci a k. ú. Moravská Třebová

19. Výkup pozemku  parc. č. 1193/22 v obci a k. ú. Moravská Třebová 

20. Výkup pozemku parc. č. 1193/23 v obci a k. ú. Moravská Třebová 

21. Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví České republiky pozemku parc. č. 1238/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová

22. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2048/1 v obci a  k. ú. Moravská Třebová 

23. 50% prominutí nájmu z nebytového prostoru Mateřskému a rodinnému centrum Krůček Svitavy

24. Prodej hrobového zařízení a hrobky č. 673, 674 a 675 na pohřebišti na Křížovém vrchu 

25. Uzavření smlouvy o spolupráci za účelem podpory zubního lékařství na území města Moravská Třebová

26. Změna regulačního plánu městské památkové rezervace

27. Cena vodného od 01.07.2021


V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

- použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor, chirurgická rouškaVytvořeno 27.8.2021 9:29:11 | přečteno 747x | horackova.pavlina