Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 1. 11. 2021 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

V průběhu zasedání budou dodržena preventivní opatření v podobě použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor. 

Program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 9/2021

6. Změna výše poskytnuté neinvestiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.,

7. Poskytnutí investiční dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové

8. Změna č. 5 územního plánu Moravská Třebová

9. Prodej pozemku parc. č. 143 a pozemku parc. č. 144/1 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

10. Prodej pozemku parc. č. 538/5 a pozemku parc. č. 3808/46 v katastrální území Boršov u Moravské Třebové

11. Prodej pozemku parc. č. 195, pozemku parc. č. 193/2 a pozemku parc. č. 3806/1 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

12. Vklad majetku města – vodovodní přípojky do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

13. Prodej hrobového zařízení a hrobky č. 673, 674 a 675 v oddělení O na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové

14. Přísedící Okresního soudu ve Svitavách – návrh kandidátů

Vytvořeno 22.10.2021 10:25:01 | přečteno 672x | v.dokoupil