Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 7. 2. 2022 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

V průběhu zasedání budou dodržena preventivní opatření v podobě použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor.

Program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 12/2021 rozpočtu města

6. Koncepce kulturního centra Moravská Třebová

7. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4155 a parc. č. 4156, v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové a pozemků parc. č. 4020, parc. č. 4021 a parc. č. 4022 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, z  vlastnictví  České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

8. Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší a poskytnutí finanční podpory z prostředků obce na instalaci akumulačních nádob


Vytvořeno 28.1.2022 14:13:16 | přečteno 590x | v.dokoupil