Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 28. 3. 2022 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Rozpočet města na rok 2022, poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

6. Lokalita Jihozápad - smluvní dokumentace k prodeji pozemků parc. č. 2757/5 a č. 2757/8 v obci a k.ú. Moravská Třebová společnosti RENT Group s.r.o.

7. Kulturní centrum Moravská Třebová – podmínky architektonické soutěže

8. Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemků parc. č. 2771/52 a 2771/89 v obci a k.ú. Moravská Třebová

9. Prodej pozemků parc. č. 1739/23, 1739/40, 1739/41, 1739/42, 1739/43, 1739/44, 1739/45, 1739/46, 1739/47 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

10. Prodej pozemků parc. č. 3798/2, 3804/3 a 3799/4, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice

11. Nabytí do majetku města pozemku parc. č. 1418 a parc. č. 1419 v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví Pardubického kraje

12. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2022, o nočním klidu

13. Udělení ceny města Moravská Třebová za rok 2021

14. Členství města Moravská Třebová ve spolku NAŠE ODPADKY, z. s.

Vytvořeno 22.3.2022 13:04:10 | přečteno 592x | v.dokoupil