Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 20. června 2022 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2021

6. Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2021

7. Rozbor hospodaření města k 30.04.2022 a návrh rozpočtových úprav

8. Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

9. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová

10. Podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba k ZŠ U Kostela“

11. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova objektu Muzea a vytvoření nové expozice“

12. Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce Latinské školy“

13. Odměny občanům jako členům komisí za rok 2021

14. Strategický plán sociálního začleňování města Moravská Třebová 2022 - 2027

Vytvořeno 9.6.2022 14:01:18 | přečteno 760x | v.dokoupil