Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín konání: pondělí 11.09.2023 od 16:00 hod. 

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké 

Navržený program: 

 1.  Program zasedání zastupitelstva města
 2.  Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 3.  Podněty a připomínky občanů
 4.  Souhrnná rozpočtová úprava č. 4/2023 rozpočtu města
 5.  Poskytnutí stipendií z rozpočtu města
 6.  Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
 7.  Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2023, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
 8.  Prodej pozemku parc. č. 247/21 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové
 9.  Prodej pozemku parc. č. 127/1 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové
 10.  Prodej pozemku parc. č. 662/4 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 9. května
 11.  Prodej pozemku parc. č. 247/24 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové
 12.  Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemků parc. č. 3827/10, 3827/11 a3827/12 vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové
 13.  Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 51/100 na bytových domech č. p. 1552, 1553, 1554 a 1555, stojících na pozemcích parc. č. 2936/28, 2936/27, 2936/26, 2936/25 v obci a k. ú. Moravská Třebová
 14.  Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1199/21 v obci a k. ú. Moravská Třebová do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
 15.  Memorandum o spolupráci s ukrajinským městem Romny
 16.  Využití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, ve znění pozdějších předpisů, na místní poplatky, které spravuje Městský úřad Moravská Třebová
 17.  Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města
 18.  Projednání petic občanů
 19.  Různé
Vytvořeno 4.9.2023 14:11:31 | přečteno 413x | petra.jirousova