Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.


Termín konání: pondělí 15.05.2023 od 16:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké

Navržený program:

  1. Program zasedání zastupitelstva města
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
  3. Podněty a připomínky občanů
  4. Poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2023
  5. Zpráva o provedené inventarizaci majetku města Moravská Třebová k 31.12.2022
  6. Informace o problematice křižovatky u Moravy
  7. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2771/86 v obci a k. ú. Moravská Třebová se společností Enteria a.s.
  8. Prodej pozemků parc. č. 2094/7, 2101/4, 2098/2, 2096/1 a 4095/1 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nerudova
  9. Cena města Moravská Třebová za rok 2022
  10. Různé

V Moravské Třebové dne 05.05.2023

Ing. Pavel Charvát, starosta městaVytvořeno 9.5.2023 10:55:53 | přečteno 603x | jonas.krummer