Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 21. 6. 2021 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

V průběhu zasedání budou dodržena preventivní opatření v podobě použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor, chirurgická rouška. 

Navržený program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Lokalita Jihozápad – dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní se společností Ardis ZH, s.r.o. a plánovací smlouva se společností RENT Group s.r.o.

6. Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020

7. Účetní závěrka města za rok 2020

8. Souhrnná rozpočtová úprava č. 3/2021 

9. Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje

10. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2629/7 a pozemku parc. č. 2628/22, oba ul. Nová a bytové jednotky č. 1480/8, ul. Nádražní č.o. 17, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová formou losování.

11. Prodej části pozemku parc. č. 1096/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

12. Výkup pozemku parc. č. 33 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

13. Darování pozemků v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, městu z majetku Pardubického kraje

14. Bezúplatný převod pozemků v obci a katastrálním území Linhartice, z majetku ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

15. Uzavření plánovací smlouvy se společností AGRO Kunčina a.s.,

16. Aktualizace Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Moravská Třebová

17. Prominutí úhrady poplatku z prodlení u dlužného nájemného

18. Dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová

19. Dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

20. Schválení odměn za rok 2020 pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí


Vytvořeno 14.6.2021 17:36:04 | přečteno 353x | v.dokoupil