Mimořádná pomoc lidem s dodávkami energií

electricity meter g61d789939 1920

Kvůli náhlému ukončení dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností se do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) napříč Českou republikou dostala pětina všech domácností. Občané, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, mohou využít některou z následujících forem pomoci.

Základní inforamce lidem přináší nejen Svaz měst a obcí ČR, ale především Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jakou podporu je možné využít?

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Podrobné informace lze nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Mimořádná okamžitá pomoc energie

MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.

MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu práce ČR.

Podrobné pokyny k dodávkám energií přináší také Energetický regulační úřad.

Vytvořeno 6.1.2022 9:54:31 | přečteno 540x | v.dokoupil