Mimořádné veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

ptačí chřipka

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj vydala dne 03.03.2023 nařízení, kterým bylo v katastru obce Kunčina vyhlášeno ohnisko nákazy ptačí chřipky (H5N1) a kterým byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy do dalších chovů.

ikona souboruPlný text výše uvedeného nařízení naleznete zde.

Mezi základní povinnosti chovatelů patří:

  1. držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat
  2. likvidovat uhynulá zvířata v souladu s veterinárním zákonem – zajistit jejich odvoz pověřeným pracovníkem Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. (kontakt Josef Švichký - tel.: 736 507 155, svichky@tsmt.cz)
  3. poskytnout obci informace k provedení soupisu hospodářství, kde je chována či držena drůbež, 

ikona souboruFormulář pro chovatele je možné stáhnout zde.

Vyplněný formulář jsou chovatelé povinni doručit zpět nejpozději do pátku 10.03.2023 a to buď písemně (poštou, datovou schránkou, emailem na adresu krizovystab@mtrebova.cz) nebo osobně na OIC v budově městského úřadu na ulici Olomoucké 2. V částech města Boršov, Sušice a Udánky bude vytištěný formulář společně s průvodním dopisem distribuován přímo do schránek. 

Předem děkujeme za spolupráci. 


Vytvořeno 6.3.2023 16:11:10 | přečteno 1705x | vaclav.dokoupil