Moravská Třebová získala prostředky na podporu aktivit rodin a spolků

A7R03867

Město Moravská Třebová zvítězilo v soutěži Obec přátelská rodině, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Díky úspěchu ve své kategorii Moravská Třebová obdrží částku 1,1 milionu korun na realizaci prorodinných aktivit.

Neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu je určena na podporu realizace opatření a aktivit zaměřených na vytvoření prostředí přátelského pro rodinu, včetně podpory spolkové činnosti a obnovy lidových tradic. Na realizaci jednotlivých aktivit se kromě města Moravská Třebová budou podílet také Kulturní služby města Moravská Třebová, DDM Maják, spolek Žijeme Třebovou, Charita Moravská Třebová, Mateřské centrum Krůček, Květná zahrada, Městská knihovna Ladislava z Boskovic a další.

„Z úspěchu máme velikou radost. V konkurenci dalších patnácti obcí jsme získali nemalé finanční prostředky, které našemu městu pomohou vytvořit atraktivní zázemí pro rodinný život. O dotaci jsme usilovali už v minulém roce a letos se to na druhý pokus podařilo. Chci poděkovat všem kolegům, spolkům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s tvorbou dotační žádosti. Zároveň se budou podílet i na následné realizaci jednotlivých aktivit vycházejících z potřeb rodin a spolků, se kterými pravidelně komunikujeme,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.

Aktivity, které budou s využitím dotace vytvořeny

  • Workshopy podporující obnovu tradic – Masopust, Velikonoce, Vánoce, dožínky, Sanheim a srpnové workshopy na zámku na oživení tradičních řemesel, košíkářství, řezbářství, kovářství
  • Moravská Třebová pro děti – akce, která proběhne začátkem září na Knížecí louce. Všechny spolky a další organizace ve městě zde vč. doprovodného programu představí svoji činnost pro děti i dospělé
  • Aktivity na podporu dobrovolnictví – setkávání a oceňování všech dobrovolníků, kteří se podílejí na chodu města a dílčích aktivit
  • Nákup mobilního vybavení pro komunitní akce – stoly, lavice a podium, které budou k dispozici pro použití na akcích na podporu rodin a komunitního života
  • Vznik coworkingového a vzdělávacího centra – sdílená kancelář vč. dvojice plně vybavených míst, kterou si kdokoliv může pronajmout pro své pracovní nebo studijní aktivity, součástí bude kuchyňka a odpočinková zóna, hlídání dětí zajistí Mateřské centrum Krůček
  • Aktivity na podporu pracovních kompetencí – pořádání workshopů na zlepšení uplatnění na trhu práce
  • Dětský koutek v knihovně – nový dětský koutek s didaktickými hrami a hračkami
  • Vzdělávání, osvěta a prevence sociopatologických jevů v rodinách
  • Přednášky a kurzy na podporu pěstounských rodin
  • Podpora rodičovských kompetencí – kurzy ve spolupráci s MC Krůček
Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021.
MPSV graficka znacka barva 
Vytvořeno 31.5.2021 13:14:32 - aktualizováno 22.6.2021 13:59:04 | přečteno 458x | v.dokoupil