Moravskotřebovská univerzita třetího věku zahájila dvaadvacátý ročník

IMG 4699

Po roční přestávce byl ve středu 3. listopadu v koncertním sále základní umělecké školy za účasti vedoucích představitelů města slavnostně zahájen 22. ročník Moravskotřebovské univerzity třetího věku. Na 130 posluchačů z Moravské Třebové a okolí čeká série přednášek a zajímavých exkurzí.

Jednotlivými přednáškami posluchače provedou zkušení osvědčení lektoři, ale i lektoři, kteří se posluchačům představí poprvé. Do 22. ročníku je zapsáno 130 posluchačů z Moravské Třebové a okolních obcí, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Závěr 22. ročníku je stanoven na 30. 3. 2022, kdy posluchači obdrží z rukou představitelů města osvědčení o absolvování. Posluchači se už velmi těší na nový ročník, na zajímavé a poučné přednášky, ale i na společná setkávání," uvedl Stanislav Zemánek, předseda Moravskotřebovské univerzity třetího věku. „Přeji posluchačům, aby jim vydrželo nadšení i skvělá atmosféra, která zde během jednotlivých aktivit panuje. Univerzita třetího věku je krásnou ukázkou toho, že lidé mohou být aktivní v každém věku," doplnil starosta Miloš Mička.

Moravskotřebovská univerzita třetího věku je dobrovolným svazkem jeho členů a od roku 2013 je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako zapsaný spolek. Dle aktuálních stanov je účelem spolku nabídka celoživotního vzdělávání občanů seniorského věku, a to jako zájmového neprofesního vzdělávání zaměřeného zejména na zpřístupnění nových poznatků z různých oblastí života společnosti. Univerzita vznikla v roce 1999 jako vzdělávací aktivita pro seniory. Její vznik a následné vedení bylo vlastní iniciativou PaedDr. Marie Blažkové, která vykonávala funkci předsedy spolku. Hlavním cílem byla snaha o zlepšení kvality života seniorů ve městě nabídnutím aktivity, která osloví širší veřejnost. V roce 1999 začínalo 23 posluchačů. Zájem o tuto formu vzdělávání se stále zvyšoval, takže od roku 2011 byly otevřeny 2 třídy. V roce 2019, v roce jubilejního 20. ročníku, dosáhl počet posluchačů úctyhodných 130, který je z organizačních a technických důvodů nepřekročitelný. V roce 2019 byl členskou schůzí zvolen předsedou a statutárním zástupcem spolku Ing. Stanislav Zemánek. Ve své činnosti se spolek řídí plánem činnosti a rozpočtem na příslušný ročník univerzity. Konkrétní činnost spolku spočívá v zajišťování odborných přednášek, veřejně přístupných výstav, zájmových tematických akcí a odborných exkurzí. Vedení města významně podporuje činnost spolku, a to zejména bezplatným pronájmem zasedací místnosti Městského úřadu v ul. Olomoucké. Neméně významná je i finanční a osobní podpora akcí univerzity.


Program přednášek na ročník 2021/2022:
  • Známá neznámá Božena Němcová
  • Peru - starší než Inkové
  • Marie Terezie známá neznámá
  • Náboženství včera, dnes a zítra
  • Literární toulky po Svitavsku
  • Nový Zéland a Fidži (11 týdnů, den za dnem, cestou necestou)
  • Albert Einstein, génius a člověk
  • Příroda Moravskotřebovska
  • Celostní medicína, jak si chránit své zdraví + o energiích a reiky
Vytvořeno 4.11.2021 11:43:59 | přečteno 409x | v.dokoupil