Nabízíme bytovou jednotku a stavební parcely

pozemky
Zastupitelstvo města schválilo prodej dvou stavebních pozemků v ulici Nová a bytové jednotky v bytovém domě v ulici Nádražní. Prodej bude probíhat formou losování, termín pro podání žádosti o koupi nemovitých věcí je pátek 23. července do 14:00 hodin.

Kupující vyplní příslušný formulář, který bude k dispozici na webu města, občanském informačním centru a na Odboru investic a správy majetku města. Uhradí zálohu na kupní cenu, pro variabilní symbol si zavolají nebo přijdou na Odbor investic a správy majetku, kde se také mohou dotázat na další podrobnosti. Výběr kupujících bude proveden losováním za účasti žadatelů, notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50 000 Kč. U osob, které budou vylosovány, bude jimi zaplacená kauce započtena na kupní cenu, osobám, které nebyly vylosovány, bude jimi zaplacená kauce vrácena.

Telefonický kontakt pro případné dotazy: 461 353 130 nebo 461 353 115.

Podrobné informace a pravidla losování ikona souboruzde.

Nabídka prodeje

  • Pozemek parc. č. 2629/7 o výměře 642 m2, druh pozemku ostatní plocha, určený pro výstavbu rodinného domu v ul. Nové za cenu ve výši 706 200 Kč včetně DPH (1 100 Kč za 1 m2 včetně DPH).
  • Pozemek parc. č. 2628/22 o výměře 572 m2, druh pozemku orná půda, určený pro výstavbu rodinného domu v ul. Nové  za cenu ve výši 629 200 Kč včetně DPH (1 100 Kč za 1 m2 včetně DPH).
  • Bytová jednotka č. 1480/8 o vel. 2+1 o výměře 72,60 m2, včetně podílu o vel. 750/10000 na pozemku parc. č. 3932, Předměstí č. p. 1480, v ulici Nádražní č. o. 17, Moravská Třebová za cenu ve výši 1 218 228 Kč.

Důležité termíny

  • Dne 19. července od 15:00 hodin proběhnou prohlídky nemovitých věcí. Žadatelé svým podpisem potvrdí, že jsou se stavem nemovitostí seznámeni.
  • Poslední termín pro podání žádosti o koupi nemovitých věcí je stanoven do pátku 23. července do 14:00 hodin.
  • Poslední termín pro úhradu zálohy je pondělí 26. července do 14:00 hodin
  • Losování proběhne ve středu 28. července v 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové.
Vytvořeno 29.6.2021 12:03:32 | přečteno 1604x | v.dokoupil