Návštěvy pacientů v nemocnici jsou opět povoleny

IMG 2099

Návštěvy rodinných příslušníků u hospitalizovaných pacientů na odděleních Nemocnice následné péče Moravská Třebová budou povoleny od středy 19. května 2021 za předem určených podmínek dle usnesení vlády. Návštěvní dny jsou středa a sobota v čase 14:00-16:00 hodin.

Režim návštěv

1. Návštěvy budou povoleny 2x týdně – ve středu a v sobotu v čase od 14:00 – 16:00 hodin odpoledne, max. počet 2 osoby na pacienta po dobu 30 minut.

2. Podmínkou návštěvy je negativní antigenní test na přítomnost viru SARS CoV-2 u návštěvy. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které prokazatelně

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace první (u jedno-dávkových vakcín) nebo druhé (u dvou-dávkových vakcín) dávky uplynulo nejméně 14 dní

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Potvrzení musí být v listinné podobě (certifikát, lékařská zpráva) k nahlédnutí pro sloužící zdravotní personál.

3. Návštěvy musí být vybaveny řádně nasazeným respirátorem třídy FFP2 nebo FFP3 bez výdechového ventilu a při příchodu i odchodu provést desinfekci rukou.

4. V případě návštěv u pacientů v terminální stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu povolit po předchozí domluvě s lékařem za podmínky, že budou dodržena režimová opatření.

5. Pro získání informací o zdravotním stavu pacienta využívejte i nadále telefonickou komunikaci s lékařem a omezený čas určený pro návštěvu využijte pro své bližní.

Důležité upozornění:

Každou středu od 13:45 – 15:00 hodin se bude v budově 2. LDN (přízemí) provádět POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (pouze pro návštěvy pacientů). V případě sobotních návštěv tato možnost nebude!

Vytvořeno 18.5.2021 8:48:45 | přečteno 825x | v.dokoupil