Nová mapa sociálních služeb

path gc8854c8ec 1920

Město Moravská Třebová vytvořilo pro veřejnost přehledné webové rozhraní, díky kterému lze vyhledávat sociální služby podle konkrétní potřeby, nebo životní situace. Na jednom místě průběžně aktualizujeme potřebné informace k řešení nezaměstnanosti, bytové situace, dluhové problematiky nebo zájmové činnosti pro děti i dospělé.  

Mapa sociálních služeb online

Při řešení libovolné problematiky mohou uživatelé využít vyhledávač formou zadání klíčových slov, nebo zvolit konkrétní sociální oblast z předem definovaných skupin.

Mapa sociálních služeb byla vytvořena v rámci projektu Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové, který navazuje na Strategický plán sociálního začleňování města a je financován z 85 % z EU, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu města.

Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) města Moravská Třebová obsahuje opatření vedoucí k sociálnímu začleňování, které dokážou místní aktéři ovlivnit nejvýrazněji. Je to především z důvodu dobré znalosti místních specifik, nebo možnosti pružně reagovat na změny. Neméně důležitým cílem politiky sociálního začleňování je rovněž důraz na aktivizaci a participaci sociálně vyloučených. Aktivní politika sociálního začleňování spočívá v pomoci zvenčí. Je důležité, aby sociálně vyloučení dostali možnost zapojit se do společnosti, aktivně řešit svou sociální situaci.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146

k
Vytvořeno 9.5.2022 16:03:53 | přečteno 332x | v.dokoupil