Přijímáme žádosti o dotace na podporu akcí

dotace
Druhé kolo příjmu žádostí o dotace určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost probíhá od 1. do 31. července 2022.
Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový roční objem finančních prostředků určených na dotace v rámci programu města činí letos 1 milion Kč. V prvním kole bylo rozděleno 840.000 Kč, v druhém kole zbývá k rozdělení částka 160.000 Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).
Vytvořeno 30.6.2022 14:00:58 | přečteno 526x | v.dokoupil