Příprava kulturního centra pokračuje

Miltra - návrh

Město Moravská Třebová navazuje na architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace brownfieldu v opuštěném průmyslovém areálu v ulici Jiráskova do podoby komunitně-kulturního centra. V letošním roce dojde k dopracování vítězného návrhu z dílny renomované společnosti Rusina Frei architekti do podoby architektonické studie, která městu pomůže definovat další konkrétní postup výstavby i využití celého území.


„Díky důkladně zpracované analýze kulturního prostředí, spolupráci s Českou komorou architektů i konzultací s řediteli všech organizací ve městě nyní máme v ruce komplexní a funkční návrh, který se na celou lokalitu dívá v širším kontextu. Projekt je velkorysý, což ale neznamená, že jej musíme za každou cenu realizovat naráz, naopak. Moravská Třebová potřebuje především důstojné multifunkční zázemí pro kulturní akce, konference, společenské akce apod. Proto chceme i s ohledem na dostupné finanční prostředky začít výstavbou společenského sálu s kapacitou 250 - 500 osob. Teprve poté můžeme uvažovat o dalších částech architektonického návrhu spolu s novou komunitní knihovnou, kavárnou, depozitářem muzea a kinosálem. Je jasné, že celý komplex s ohledem na rozpočtové možnosti města nepostavíme najednou, bez finanční podpory státu nebo EU. Proto je návrh členěn na dílčí stavební úseky, které mohou fungovat i samostatně a umožňují tak postup po etapách,“ vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil. 

Další postup rekonstrukce objektu

Prvním krokem je dopracování studie na celý objekt dle vítězného návrhu z architektonicko-urbanistické soutěže. Tato studie bude k dispozici už v letošním roce a určí městu konkrétní kroky pro další postup včetně návrhu variant rekonstrukce celého areálu. Náklady na zpracování této studie jsou již zahrnuty v rozpočtu města na rok 2023 a činí 3,4 milionu Kč. Část z těchto nákladů bude financována díky přislíbené podpoře z Pardubického kraje.

Druhým velmi důležitým krokem bude dílčí vyčištění, demolice dílčích konstrukčních prvků a provizorní úprava části areálu tak, aby jej bylo možné postupně zpřístupňovat veřejnosti pro konání venkovních kulturních a volnočasových akcí, zejména v průběhu letní sezóny. Souběžně s tím bude probíhat postupná příprava dalších stupňů projektové dokumentace. Zastupitelstvo města na posledním jednání doporučilo, aby i návazná část projektové dokumentace, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí, byla zpracovaná pro celý areál dle soutěžního návrhu. Očekávané náklady na zpracování této dokumentace jsou cca 3,6 mil. Kč.

Třetím krokem je zpracování dalších stupňů projektové dokumentace vždy pro konkrétní část záměru (stavební úsek), a to s ohledem na příslušné dotační zdroje. Jednotlivými částmi projektu mohou být například demolice části objektu a úprava tohoto prostoru pro výstavbu kulturního centra, knihovnu, nebo depozitář muzea. V případě, že stát vypíše národní dotační titul na přípravu projektových dokumentací na kulturní centra, a město by bylo v získání dotace úspěšné, může být tento navržený postup upraven. Avšak i v tomto případě je nutné řídit se plánem a postupem, který umožní efektivní a plánovanou realizaci projektu.


Vytvořeno 7.6.2023 13:56:05 | přečteno 324x | jonas.krummer