Revitalizace ulice Svitavská pokračuje

IMG E5773

Stavební práce pokračují pokládkou finální asfaltové vrstvy. Zároveň pokračuje úprava veřejného prostranství u Stavebního bytového družstva. Ulice je opět průjezdná, včetně autobusových zastávek (pouze zastávka BUS Svitavská je z důvodu stavebních prací od 19. 4. 2022 dočasně přesunuta naproti evangelickému kostelu).

Změna rozmístění autobusových zastávek

  • Zastávka ,,Svitavská‘‘ (linky č. 680873, 680880) je bude v obou směrech z důvodu stavebních prací od 19. 4. 2022 dočasně přesunuta naproti evangelickému kostelu.

Uzavírka části ulice Školní

Ve vazbě na výstavbu nové budovy nemocnice následné péče Pardubický kraj provádí přesunutí chodníku pro chodce na protější stranu ulice Školní. Stavební práce budou až do termínu dokončení stavby nemocnice spojeny s úplnou uzavírkou v úseku mezi ulicemi Svitavská a Palackého.

Nový chodník u nemocnice

Pardubický kraj pokračuje nejen s výstavbou nové budovy nemocnice následné péče, ale také s celkovou opravou chodníku v úseku od ul. Školní po evangelický kostel u nové budovy nemocnice následné péče.

Kanalizace v ulici Údolní

V okolí ulice Údolní byla v minulosti veškerá povrchová voda svedena do nedalekého zatrubněného potoka. Vzhledem k množství vody při vydatných srážkách pak opakovaně docházelo k zatápění sklepů rodinných domů. „I s ohledem na podněty obyvatel jsme se tento problém rozhodli vyřešit prostřednictvím nové dešťové kanalizace, která byla v minulém roce v úseku od kiosku u nemocnice směrem k ulici Údolní vybudována v rámci probíhající revitalizace ulice Svitavská. Navazujeme tak na současný trend v podobě budování oddílné kanalizace ve městech. Do budoucna počítáme s pokračováním budování nové kanalizace směrem k čerpací stanici v rámci dalších plánovaných etap revitalizace ul. Svitavská. Komplexní řešení odvodu povrchových vod bude zakončeno výstavbou poldrů v údolí nad ulicí Údolní,“ vysvětluje starosta Miloš Mička. V dalších letech plánujeme také úpravu kanalizace v okolí ZŠ Palackého, Charity Moravská Třebová a evangelického kostela ve vazbě na výstavbu nové budovy nemocnice následné péče.

Celková revitalizace ulice Svitavská letos probíhá v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu. Mezi hlavní důvody nutnosti komplexních oprav patří havarijní stav kanalizace a vodovodu, poškozený povrch vozovky, souběžně probíhající stavba nové budovy nemocnice, lipová alej na hranici životnosti, nekoncepčně využitý prostor před SBD a nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního provozu. Investiční akci s náklady 20 mil. Kč bez DPH provádí firma EVT stavby s.r.o. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů posledních let, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní branou do města.

Zodpovědná osoba: Miroslav Šíp, hlavní stavbyvedoucí, tel: 703 148 473, miroslav.sip@evt.cz
Vytvořeno 19.4.2021 16:27:37 - aktualizováno 19.4.2022 12:53:13 | přečteno 6297x | v.dokoupil