Slavnostní otevření azylového domu a nového centra služeb Charity

IMG 3852
Ve středu 14. července proběhlo slavnostní požehnání a otevření dvojice nově zrekonstruovaných objektů v ulici Lanškrounská. Charita Moravská Třebová zde nově provozuje Komunitní centrum O krok dál s dalšími službami a spolek Domov pro rodinu, z. s. zde otevírá Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi.

„Činnost azylového domu i komunitního centra navazuje na dlouhodobou snahu města o zlepšování úrovně sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Osoby s duševním onemocněním i rodiče s dětmi, kteří se dostali z různých důvodů do tíživé životní situace, zde nacházejí možnost, jak stabilizovat životní situaci a znovu se pokusit začlenění do chodu společnosti, uvádí starosta Miloš Mička.

Centrum služeb Charity

„Nové prostory vznikly díky panu Josefovi Doleželovi, kterému tímto chci moc poděkovat. Charita Moravská Třebová zde od začátku roku provozuje Komunitní centrum O krok dál - službu sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Centrum pěstounské péče Cesta i Charitní pečovatelskou službu. Všechny služby získaly přesunem kvalitnější zázemí jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Děkujeme také za modlitbu a požehnání, kterou zajistil svitavský děkan Václav Dolák, PJan Slíva a bratr Šimon z františkánského kláštera. Tím byly prostory symbolicky otevřeny pozvaným hostům i široké veřejnosti, uvedla ředitelka moravskotřebovské charity Ludmila Dostálová.

Posláním služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s  duševním onemocněním při  získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat a žít svůj život naplno. Základním cílem sociální služby je uvést osobu zpět na chráněný i otevřený trh práce a podpořit ji v samostatnosti a soběstačnosti. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím je vést k běžnému životu ve společnosti.

Posláním Centra pěstounské péče Cesta je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi

Azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1 roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi překlenout jejich nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečným finančním zajištěním, nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Individuálním přístupem ke každému jednotlivci, popř. rodině, je aktivován jejich osobní potenciál tak, aby došlo k jejich postupnému začlenění do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Uživatelé domu jsou motivováni k samostatnosti a odpovědnosti za jejich rodinný život, navíc se jim zde dostává také pocitu naděje a důvěry.

Cílovou skupinou jsou partnerské a manželské páry s dětmi, matky s dětmi, otcové s dětmi a těhotné ženy. Sociální služba je určena osobám ve věku 18 – 64 let, které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti do 18 let, popř. do 26 let (jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání). Kapacita služby je 38 lůžek a je dostupná 24 hodin denně po celý rok.

.attach_div {float:left;margin:3px;} .attach_content_div {font-size:14px; text-align:center;}

Vytvořeno 15.7.2021 13:45:02 - aktualizováno 16.7.2021 11:38:30 | přečteno 1558x | v.dokoupil