Stanovisko města k pokutě uložené ÚOHS

uohs logo

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos rozhodl o tom, že se město dopustilo přestupku podle zákona o zadávání veřejných zakázek během přípravy rozvojových ploch v lokalitě Jihozápad. Právní kancelář města ani město Moravská Třebová se s názorem ÚOHS neztotožňuje. Dle našeho názoru nešlo o veřejnou zakázku, ale o běžný prodej pozemku, které se obdobným způsobem realizují v mnoha městech v ČR.


Město Moravská Třebová uzavřelo v roce 2020 budoucí kupní smlouvu, kterou se zavázalo prodat budoucímu kupujícímu ARDIS ZH, s.r.o. pozemky města za účelem vybudování nákupního centra za cenu 60,476 mil. Kč bez DPH. Město bylo zároveň zavázáno k vybudování související dopravní infrastruktury a inženýrských sítí. 

V roce 2021 pak byl k citované smlouvě uzavřen dodatek, kterým došlo k postoupení práv a povinností ze smlouvy z ARDIS ZH, s.r.o. na finálního investora RENT GROUP s.r.o. Současně došlo k přenesení závazku města vybudovat na vlastní náklady dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě na budoucího kupujícího RENT GROUP s.r.o. a s tím spojenému snížení kupní ceny na 1 150 Kč za m2. Pro informaci sdělujeme, že za prodej pozemku město získalo celkem 34,573 mil Kč bez DPH a náklady na vybudování dopravní infrastruktury byly dle sdělení finálního investora firmy RENT Group ve výši minimálně 27,874 mil Kč bez DPH. 

Na základě podnětu občana města začal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výše uvedený postup města prověřovat a rozhodl, že město nedodrželo pravidla pro zadávání veřejných zakázek, když jedno z ustanovení kupní smlouvy zahrnovalo vybudování veřejné infrastruktury a její následný převod do majetku města. ÚOHS uložil městu povinnost zaplatit pokutu ve výši 1 mil. Kč. V zákonem stanovené době byl podán rozklad jako opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí. Na základě toho byla původní pokuta snížena na 400 tis. Kč. Tuto pokutu již město uhradilo. 

Právní kancelář města ani město Moravská Třebová se neztotožňuje s názorem UOHS, že v uvedené věci šlo o veřejnou zakázku. Na sjednání prodeje a podmínek prodeje nemovitostí se dle našeho názoru nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek a bylo zcela na městu Moravská Třebová, aby si v rámci své smluvní autonomie sjednala podmínky prodeje nemovitostí.


Vytvořeno 19.9.2023 13:37:02 | přečteno 293x | petra.jirousova