Tvoříme Moravskou Třebovou – přihlas svůj projekt

Hřiště K. Čapka

Participativní rozpočet pokračuje i letos.Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí? Chtěli byste doplnit dětské hřiště na veřejném prostranství, zasadit zeleň, instalovat lavičku nebo nové osvětlení? I v letošním roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v předpokládaném objemu do 150 000 Kč na jeden projekt.

Návrhy a případné dotazy lze zasílat na adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 31. března.

Inspiraci z loňského roku i formulář pro registraci vašeho návrhu naleznete na webových stránkách města v záložce Pro občana/participativní rozpočet.

V uplynulém roce jsme na základě vašich návrhů doplnili dětské hřiště v ulici Karla Čapka o nové herní prvky, rozšířili hřiště v Sušicích o dřevěné sochy v nadživotních velikostech a vybudovali nové discgolfové hřiště na louce za bytovými domy v ulici Hřebečské.

Podmínky:

  • Realizovány budou projekty dle výsledku hlasování, jejichž celková hodnota nepřevýší rozpočet PR.
  • Výstup projektu musí být realizován na veřejně přístupném místě. (Tedy nikoli v uzavřeném areálu bez přístupu veřejnosti.)
  • Realizovány budou pouze ty projekty, které obdrží alespoň 40 platných hlasů.
  • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v Moravské Třebové. Každý navrhovatel může podat max. 2 návrhy.
  • Do návrhu rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Pro podání návrhu musí být použit Formulář zadání projektu, který je dostupný na webu města

Vytvořeno 24.2.2023 13:58:51 | přečteno 491x | jonas.krummer