Úprava ceny vodného

faucet 3240211 1920

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. 9. 2021 vzalo na vědomí úpravu ceny vodného. Úprava ceny vodného s platností od 1. 7. 2021 byla schválena členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ve výši 44,72 Kč/m3 bez DPH.

Hlavním důvodem změny ceny vodného byla potřeba navýšení položek kalkulačního vzorce na materiál, energie a opravy v návaznosti na skutečnost za 1. pololetí a výhled pro 2. pololetí roku 2021. Další navýšení se pak promítlo do položky nájemné, ze kterého jsou hrazeny opravy infrastrukturního majetku obcí a nové investice.

Cena stočného zůstává i nadále ve výši 47,37 Kč/m3 bez DPH.


Vytvořeno 9.9.2021 12:28:20 | přečteno 1081x | v.dokoupil