Úprava dopravního značení v křižovatce ulic Svitavská, Brněnská a Komenského

Křižovatka u Moravy

Pardubický kraj v uplynulých týdnech ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců přistoupil k úpravě dopravního značení nejrizikovějších úseků komunikací, mezi které patří i křižovatka u obchodního centra Morava v Moravské Třebové. Namísto zrušeného přechodu mohou chodci využívat místo pro přecházení, které se nachází naproti provozně Manhattan v ulici Svitavská.


Komunikace II/368 je v majetku Pardubického kraje, za správu silnice zodpovídá Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS). Úprava dopravního režimu v křižovatce Svitavská-Brněnská-Komenského je jedním z 18 projektů na území Pardubického kraje, které byly realizovány v souladu s požadavky BESIP za podpory Ministerstva dopravy ČR dle zpracovaného bezpečnostního auditu Zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji. 

Jelikož zmíněná silnice není městským majetkem, Rada města o způsobu úpravy dopravního režimu v křižovatce ulic Svitavská-Brněnská-Komenského nejednala. Veškeré dopravní řešení je v režimu výkonu státní správy. Odbor dopravy města Moravská Třebová tak v přenesené působnosti státní správy stanovil místní úpravu na pozemní komunikaci II/368 na základě požadavku Správy a údržby silnic Pardubického kraje, schváleného dopravním inspektorátem Policie ČR. 

Hlavní argumenty SÚS pro realizaci změn dopravního režimu: 

Zvýšení bezpečnosti, zejména při pohybu chodců. Stávající přechody pro chodce jsou dlouhé 8,5 resp. 10 metrů. Dle platné legislativy je však maximální přípustná délka 6,5 resp. 7 metrů u novostaveb. Z dvojice přechodů byl dle statistik nehodovosti Policie ČR vyhodnocen jako rizikovější přechod v blízkosti OC Morava. Za posledních 10 let se zde odehrálo 14 dopravních nehod, z toho polovina s následkem zranění. Proto SÚS přistoupila k jeho zrušení. Druhý přechod v blízkosti holičství byl z výše uvedených důvodů opatřen novým vodorovným značením a dalšími prvky s důrazem na zvýšení bezpečnosti chodců.

Nad rámec uvedeného zástupci města Moravská Třebová v uplynulých dnech upozornili SÚS na skutečnost, že provedené úpravy nebyly dokončeny v plném rozsahu a stávající stav značení je pro chodce nepřehledný. Na základě tohoto podnětu probíhá od 1. 11. 2022 postupná úprava a doplnění zvýraznění vodorovného značení. Zároveň prověřujeme možnost zvýraznění místa pro přecházení chodců v místě naproti provozovně Manhattan, což by výrazně usnadnilo orientaci chodců ve vazbě na již provedené úpravy.

Místo pro přechod
Alternativní místo pro přecházení vozovky
Zrušený přechod pro chodce
Zrušený přechod pro chodce
Přechod po úpravě
Přechod pro chodce po bezpečnostní úpravě
Vytvořeno 2.11.2022 14:06:18 | přečteno 3874x | jonas.krummer