Vyhláška zakazuje používání pyrotechnických výrobků

fireworks 1156808 1280

Zastupitelstvo města schválilo podobu obecně závazné vyhlášky, která reguluje používání pyrotechnických výrobků. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k pořádku ve městě, ochraně před hlukem a světelným znečištěním.

  • Používání pyrotechnických výrobků je na území města Moravská Třebová zakázáno s výjimkou 1. 1. a 31. 12. každého roku.
  • Zákaz se rovněž nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1 (prskavky, dortové fontány, žertovné zápalky apod.).
  • Rada města může svým rozhodnutím na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu. Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, kdy mají být pyrotechnické výrobky používány. Podrobnosti na webových stránkách města v sekci vyhlášky a nařízení.
Vytvořeno 25.5.2020 10:35:12 - aktualizováno 20.7.2021 15:16:07 | přečteno 1320x | v.dokoupil