Začíná demolice bývalé tržnice

IMG E6727

V průběhu července bude zahájena plánovaná demolice bývalé městské tržnice a sousedního bytového domu v ulici Komenského. Nově vzniklý prostor bude prozatím sloužit jako odstavná plocha pro parkování vozidel. O definitivní podobě celého území budou probíhat další jednání.

„Městská tržnice je více než 10 let opuštěná a vytváří nevzhlednou bariéru při vstupu do historicky cenné městské památkové rezervace. Všechny objekty jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu a jakákoliv rekonstrukce z ekonomických důvodů nepřipadá v úvahu. Pokud půjde vše bez komplikací, firma Demstav group s.r.o. demolici dokončí v průběhu září. Celkové náklady na odstranění budov předpokládáme ve výši 2,1 mil. Kč bez DPH. Nově vzniklý prostor prozatím využijeme jako odstavnou plochu pro parkování vozidel. O definitivní podobě celého území budou probíhat další jednání,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Objekt městské tržnice je tvořen souborem 3 budov, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Hlavní objekt tržnice je souběžný s ulicí Komenského a z východní strany na něj navazují bývalé prodejní a skladovací prostory. V současné době jsou objekty opuštěné a slouží pouze k provizornímu městského mobiliáře. Sousední bytový dům je také dlouhodobě prázdný, bez smysluplné šance na další využití.

Vytvořeno 12.7.2022 10:44:24 | přečteno 868x | v.dokoupil