Zahajujeme přípravu pro výstavbu kulturně kreativního centra

DSC 0091

Zastupitelé schválili záměr vyhlášení architektonické soutěže na komplexní řešení území bývalého průmyslového areálu nedaleko městského muzea. Vítězný návrh architektů bude znám nejpozději na podzim letošního roku a bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci a budoucí zahájení stavebních prací.

„Ze strany veřejnosti i jednotlivých institucí za poslední desetiletí opakovaně vnímáme poptávku po zkvalitnění zázemí pro kulturu a volný čas. Z analýzy zpracované společností ONplan lab, s.r.o. jednoznačně vyplývá, že investice do moderního zázemí pro kulturu a volný čas má smysl. S ohledem na výstupy analýzy a dotační možnosti se jeví jako nejvhodnější připravit návrh zadání soutěže v rozsahu výstavby kulturního sálu s kinem včetně zázemí pro městskou knihovnu a depozitář muzea. Ekonomická situace a dostupnost dotačních titulů je nestálá, proto budeme klást důraz na možnost etapizace, tedy oddělení stavební, technické i projektové přípravy jednotlivých částí projektu,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Nově zpracovaná podrobná analýza kultury, vztahů v regionu a potřeb jednotlivých kulturních aktérů i zájmových spolků a institucí města, vznikala bezmála celý rok 2021. Do jednotlivých pracovních setkání se aktivně zapojili zástupci všech organizací ve městě, kteří tak pomohli definovat podrobný rozbor cílů a programu kultury, do které se promítá nejen role zámku, muzea a kulturních služeb, ale jako důležitým aktérem se jeví i městská knihovna. „Z připravovaného záměru jsem nadšená. V knihovně se pro veřejnost snažíme připravovat příjemné zázemí vč. doplňkových aktivit pro děti i dospělé. Vždy nás ale limitují omezené prostorové možnosti, spojené s historickou dispozicí renesančního zámku. Případný přesun knihovny by pro nás tedy znamenal hned několik výrazně pozitivních benefitů. V nových moderních prostorách bychom mohli posunout komunitní aktivity na další úroveň. V lokalitě poblíž muzea, gymnázia a sociálních služeb bychom zároveň byli výrazně dostupnější pro všechny věkové skupiny čtenářů, doplňuje ředitelka knihovny Lenka Greplová.

Město Moravská Třebová získalo do svého majetku významné strategické území bývalého areálu podniku Miltra v ulici Jiráskova v roce 2020 za 11 mil. Kč. V současnosti hlavní kulturní infrastrukturu ve městě tvoří zámek, muzeum a kino s absencí kulturního sálu pro větší množství diváků.

Vytvořeno 9.2.2022 14:52:21 | přečteno 915x | v.dokoupil