Zajištění retence dešťových vod na MK Sušice – parkovací stání

komunikace - za zbrojnicí Sušice II

logo MŽPlogo eu - dotacelogo SFŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 Předmětem projektu je opatření pro udržitelné a efektivní hospodaření se srážkovou vodou v místní části Sušice na území města Moravská Třebová (k. ú. 698806 Moravská Třebová). Konkrétně se jedná o výměnu nepropustného zpevněného povrchu parkoviště za propustný.

Realizace projektu řeší problematiku udržení srážkové vody v krajině v jedné z lokalit místní části Sušice na území města Moravská Třebová. Daná lokalita trpí v tomto ohledu nedostatky, kdy dešťová voda prakticky pouze stéká do dešťové kanalizace, bez možnosti jejího zadržení v krajině. Realizace zvoleného opatření zajistí mnohem lepší nakládání s dešťovou vodou, kdy její podstatná část bude vsáknuta do půdy a zpomalen její odtok z krajiny. Na stávajícím parkovišti bude realizována výměna nepropustného zpevněného povrchu (asfaltového, součinitel odtoku 0,9) za propustný (drenážní dlažba, součinitel odtoku 0,1). Část ze spadlých srážek bude vsakována propustnou dlažbou parkovacích stání do horninového podloží, další část pak bude zadržena v konstrukční vrstvě parkovacího stání a postupně bude odvedena do okolního terénu, resp. drenáží do dešťové kanalizace.

Cílem projektu je zlepšení nakládání se srážkovými vodami v místní části Sušice města Moravská Třebová. Toho bude dosaženo díky výměně povrchu parkoviště s navrženým součinitelem odtoku odpovídajícím hodnotě 0,1. Množství dešťových vod udržených v krajině se tím v dané lokalitě znatelně zvýší.


Vytvořeno 19.1.2023 10:52:09 | přečteno 323x | jonas.krummer