Zajištění retence dešťových vod na MK Sušice – retenční nádrž

komunikace - za zbrojnicí Sušice II
logo MŽPlogo eu - dotacelogo SFŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Předmětem projektu je opatření pro udržitelné a efektivní hospodaření se srážkovou vodou v místní části Sušice na území města Moravská Třebová (k. ú. 698806 Moravská Třebová). Konkrétně se jedná o výstavbu retenční nádrže pro zpomalení odtoku srážkových vod v této lokalitě.

Realizace projektu řeší problematiku udržení srážkové vody v krajině, konkrétně v jedné z lokalit místní části Sušice na území města Moravská Třebová. Daná lokalita trpí v tomto ohledu nedostatky, kdy dešťová voda prakticky pouze stéká do dešťové kanalizace, bez možnosti jejího zadržení v krajině. Realizace zvoleného opatření zajistí mnohem lepší nakládání s dešťovou vodou, kdy její podstatná část bude delší dobu udržena v krajině a zpomalen její odtok. V řešené lokalitě dojde k rekonstrukci stávající dešťové kanalizace spojené s výstavbou retenční nádrže, do které bude voda z dešťové kanalizace svedena. Ta bude zajišťovat zpomalený odtok srážkových vod z lokality dále do blízkého vodního toku.

Cílem projektu je zlepšení nakládání se srážkovými vodami v místní části Sušice města Moravská Třebová. Toho bude dosaženo díky vybudování retenční nádrže v rámci rekonstruovaného systému dešťové kanalizace. Množství dešťových vod udržených v krajině se tím v dané lokalitě podstatně zvýší.


Vytvořeno 19.1.2023 10:49:02 | přečteno 202x | jonas.krummer