Získejte dotaci z rozpočtu města

dotace
Od 1. do 31. ledna 2022 je možné podávat žádostí o dotace z rozpočtu města určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost.
Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 70 000 Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).
Vytvořeno 3.1.2022 14:38:22 | přečteno 624x | v.dokoupil