Zápis do škol probíhá netradičně online

kids 1093758 1920

Až do 30. 4. mohou rodiče zapisovat své děti do jednotlivých základních škol. V letošním roce probíhá zápis netradičně online. Zároveň upozorňujeme na úpravu školských obvodů, ke které došlo s ohledem na plánované sloučení ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí.

Obecně závazná vyhláška byla v březnu letošního roku schválena s úpravou stávajících školských obvodů jednotlivých základních škol v Moravské Třebové. Z původních třech obvodů vznikly dva obvody. Obvod č. 1 vznikl spojením školského obvodu Základní školy Čs. armády a Základní školy Kostelní náměstí. Obvod č. 2 zůstává Základní škole Palackého. V rámci úpravy došlo k přesunutí ulic Bezručova, K. Čapka, Sluneční a Tyršova ze školského obvodu č. 2 do školského obvodu č. 1.

 „Již brzy budeme mít ve městě dvě silné, moderní a konkurenceschopné základní školy – ZŠ Palackého a ZŠ U Kostela. Pro oba subjekty proto potřebujeme mít vyrovnané spádové oblasti. Z toho důvodu dochází k dílčímu přesunu vybraných ulic, což povede k zajištění spádovosti a dostupnosti nově přijímaných žáků do nového právního subjektu ZŠ U Kostela. V letošním roce je sloučení škol s účinností od 1. září 2021 pouze administrativní záležitostí a rodiče tak stále mohou vybírat mezi stávajícími budovami ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Obecně platí, že rodiče mají právo na svobodnou volbu školy, nelze je tedy z přijímacího řízení vyloučit. Ředitel školy je však povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Dětem s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy tedy nelze přijetí do základní školy zaručit. Podrobnosti poskytnou jednotlivé základní školy.

Obecně závazná vyhláška ke stažení ikona souboruZDE.
Vytvořeno 19.4.2021 11:43:39 - aktualizováno 19.4.2021 12:28:35 | přečteno 356x | v.dokoupil