Krizové a havarijní plánování

Krizové plánování

V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) a vyhláškou MV č. 462/2000 Sb. (k provedení zákona 240/2000 Sb.) zpracovává HZS kraje Krizový plán kraje a Krizový plán obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Moravská Třebová jako základní dokumenty pro řešení krizových situací.

Krizový plán ORP Moravská Třebová je základním, ale i obsáhlým dokumentem pro řešení krizových situací. Je dokumentem představujícím souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací a odstranění následků způsobených krizovou situací ve správním obvodu ORP Moravská Třebová.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí,o nouzový stav nebo stav ohrožení státu – dále krizové stavy.

Krizové stavy :

 1. Stav nebezpečí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladná opatření v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů.
 2. Nouzový stav – může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.
 3. Stav ohrožení státu – může vyhlásit Parlament na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Havarijní plánování

V souladu se zákonem č.239/2000 Sb. (o IZS) a vyhláškou MV č.328/2001 Sb. (k provedení zákona 239/2000 Sb.) zpracovává HZS kraje Havarijní plán kraje jako základní dokument pro řešení mimořádných událostí.

Obec s rozšířenou působností Moravská Třebová obdržela výpis z tohoto plánu pro její správní obvod.

Havarijní plán je členěn na:

 1. Informační část, která obsahuje:
  • analýzu možného vzniku mimořádné události a její následky
  • zásady provedení záchranných a likvidačních prací
  • ohrožení obyvatelstva
 2. Operativní část řeší:
  • síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce
  • poskytovaná pomoc z jiné úrovně
 3. Plány konkrétních činností řeší postupy při provádění záchranných a likvidačních prací:
  • Plán varování
  • Plán evakuace
  • Plán nouzového přežití
  • Plán ukrytí
  • Traumatologický plán
  • a další (celkem 15)
Vytvořeno 15.1.2014 11:11:07 | přečteno 1382x | ernest