Historie a významné osobnosti


Cena města Moravská Třebová

Cena města Moravské Třebové je udělována počínaje rokem 2009 a to fyzické osobě za mimořádnou činnost v určitém roce, ale také za dlouhodobou činnost, aktivitu v nejrůznějších oblastech, která významně přispěla k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho obyvatel. Cena města se uděluje vždy v prvním pololetí, následujícím po roce, za který byl předložen návrh na udělení ceny.  Ačkoliv byla tato možnost využita jen ojediněle, cenu lze udělit i více osobnostem současně.

30.10.2017 8:48:06 - aktualizováno 20.9.2021 10:34:12 | přečteno 2866x | horackova.pavlina | Celý článek
 

Kronika města

Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, ukládá všem obcím České republiky povinnost vést kroniku. Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Z historických faktů a tradic vyplývá, že takovouto činnost zajišťovala a nadále zajišťuje osoba, kterou obec touto činností pověří, tedy kronikář. Současnou kronikářkou města Moravská Třebová je od roku 2006 JUDr. Jana Zemánková.

14.5.2021 14:12:07 | přečteno 1039x | marek.nemec | Celý článek
 

Dokumenty ve věži radnice

18.5.2021 13:28:02 | přečteno 39x | tana | Celý článek
 

Čestné občanství

Halbrštátová Jarmila

Pětadevadesátiletá Jarmila Halbrštátová-Kaplanová přežila sovětský gulag a v československých vojenských jednotkách se během druhé světové války zapojila do bojů na východní frontě. Zastupitelstvo města na svém jednání ocenilo její životní zásluhy a schválilo udělení čestného občanství. „Během vojenských operací prokázala mimořádnou osobní statečnost a zachránila život stovkám raněných Čechoslováků. Svými osudy i životním postojem je inspirací pro všechny ostatní a přispívá tak k šíření dobrého jména města Moravská Třebová,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop během předání pamětní listiny.

17.5.2021 15:28:34 | přečteno 769x | tana | Celý článek