Doprava a parkování ve městě

Ve městech, zejména takových, jakým je Moravská Třebové, kde historické centrum obepínají hradby a úzké uličky mezi domy byly stavěny na provoz koňských povozů, je v dnešní době provoz z důvodu bezpečnosti značně regulován. V historickém centru města Moravská Třebová je vytvořena Zóna zákazu stání a to dopravním značením IZ 8a (Zóna s dopravním omezením). Toto dopravní omezení ruší dopravní značení IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením), které řidiči míjí při odjezdu z centra města. Jak je patrné z předchozích řádků tuto dopravní značku „neruší“ žádná křižovatka, ale pouze a jen dopravní značka IZ 8b.

V zóně zákazu stání je možné zastavit pouze na dobu nezbytně nutnou, k neprodlenému naložení či vyložení nákladu případně k nastoupení či vystoupení přepravovaných osob. Stát je možné pouze a jenom na vyhrazených parkovištích.
IP 25aIP 25b
Město Moravská Třebová vydalo ikona souboruNařízení rady města č. 1/2023, které se stanoví podmínky placeného stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací. V centru města je tedy možno stát na vyhrazených parkovištích označených dopravní značkou IP 13c (Parkoviště s parkovacím automatem), nebo IP 11a s dodatkovou tabulkou Pouze pro držitele parkovací karty. V Moravské Třebové je tedy možné užít takových parkovišť a to pouze po uhrazení příslušného poplatku (tzv. parkovného) (ikona souboruceník k Nařízení rady města č. 1/2023).  V místech označených dopravní značkou IP 13c (nám. T. G. Masaryka a zámecké parkoviště na ul. Gorazdova) se sjednaná cena platí následujícím způsobem
a) prostřednictvím parkovacího automatu zakoupením parkovacího lístku, nebo 
b) úhradou pomocí elektronické platby v mobilní/webové aplikaci (dále jen „aplikace“) se zavedením registrační značky vozidla v aplikaci, nebo 
c) zakoupením parkovací karty v Občanském informačním centru Moravská Třebová. 
V místech v centru města označených dopravní značkou IP 11a s dodatkovou tabulkou Pouze pro držitele parkovací karty je možno parkovat pouze s parkovací kartou zakoupenou v Občanském informačním centru.

Porušením zóny zákazu stání se řidič vozidla vystavuje postihu za tento přestupek, kde mu hrozí uložení blokové pokuty na místě až do výše 2000 Kč.
IP 13c   parkoviste s parkovacim automatemip11a
mapa parkovani
V centru města je také pěší zóna, kde je vjezd povolen pouze ve vymezeném časovém úseku a to konkrétně vymezením v dolní části dopravní značky „Dopravní obsluha 08 – 11 hod“. Začátek a konec pěší zóny je označen dopravním značením IP 27a) a a IP 27b). 
 pesi zona
Vytvořeno 14.5.2021 13:11:39 | přečteno 3574x | marek.nemec