Doprava a parkování ve městě

Ve městech, zejména takových, jakým je Moravská Třebové, kde historické centrum obepínají hradby a úzké uličky mezi domy byly stavěny na provoz koňských povozů, je v dnešní době provoz z důvodu bezpečnosti značně regulován. V historickém centru města Moravská Třebová je vytvořena Zóna zákazu stání a to dopravním značením IP 25a (Zóna s dopravním omezením). Toto dopravní omezení ruší dopravní značení IP 25b (Konec zóny s dopravním omezením), které řidiči míjí při odjezdu z centra města. Jak je patrné z předchozích řádků tuto dopravní značku „neruší“ žádná křižovatka, ale pouze a jen dopravní značka IP 25b.
V zóně zákazu stání je možné zastavit pouze na dobu nezbytně nutnou, k neprodlenému naložení či vyložení nákladu případně nastoupení či vystoupení přepravovaných osob. Stát je možné pouze a jenom na vyhrazených parkovištích.
IP 25aIP 25b
Město Moravská Třebová vydalo ikona souboruNařízení rady města č. 2/2020, které se stanoví podmínky placeného stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě  Moravská Třebová. V centru města je tedy možno stát na vyhrazených parkovištích označených dopravní značkou IP 13c (Parkoviště s parkovacím automatem). Tedy až za touto dopravní značkou, která takové parkoviště vyznačuje. V Moravské Třebové je možné užít takových parkovišť pouze po uhrazení parkovného (ikona souboruceník k  Nařízení rady města č. 2/2020).
Porušením zóny zákazu stání se řidič vozidla vystavuje postihu za tento přestupek, kde mu hrozí uložení blokové pokuty na místě až do výše 2000 Kč.
IP 13c
V centru města je také pěší zóna, kde je vjezd povolen pouze ve vymezeném časovém úseku a to konkrétně vymezením v dolní části dopravní značky „Dopravní obsluha 08 – 11 hod.“ Začátek a konec pěší zóny je označen dopravním značením IP 27a) a a IP 27b).
 IP 27aIP 27b

Vytvořeno 14.5.2021 13:11:39 | přečteno 2870x | marek.nemec