Prevence kriminality

Kontakt

Str. Jiří Dopita – vedoucí skupiny, situační prevence
jdopita@mtrebova.cz
tel.: 731 031 231

Str. Jan Machálek – přednášková činnost
jmachalek@mtrebova.cz

U Městské policie Moravská Třebová je zřízena Skupina prevence, jakožto výkonný a metodický organizační celek, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku v souladu se zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a to zejména přípravou a realizací projektů v oblasti situační prevence, prevence kriminality, dopravní nehodovosti a sociálně patologických jevů.   
Vzhledem k dopravní problematice také městská policie úzce spolupracuje s BESIPem MV ČR. V Moravské Třebové je díky činnosti MP plně funkční Dětské dopravní hřiště (dále jen DDH) pro řízenou praktickou část dopravní výuky žáků mateřských a základních škol vyučovanou str. Machálkem a str. Šauerem. Rozvíjí se odborně připravený systém teoretické části dopravní problematiky v mateřských školách, základních a středních školách a Speciální škole, který je každoročně završen praktickou výukou právě na uvedeném dopravním hřišti, a to pod vedením odborně vyškoleného preventisty městské policie.
Do tohoto programu je zahrnuta i speciální akce podporované Besipem a to tzv. „Řidičáky pro děti“. Jedná se o  ucelený systém přednášek pro desetileté děti zakončený závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se skládá ze dvou částí a teoretické (písemný test) a praktické (jízdy po DDH).

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC)

Dalším významným projektem, který městská policie již po několik let zajišťuje je Dopravní soutěž mladých cyklistů. Za účasti městské policie na DDH  probíhají jak školní kola, tak i oblastní (městské) kolo soutěže. Oblastního kola se pravidelně zúčastňují družstva všech základních škol z ORP Mor. Třebová. Z našeho oblastního kola postupují vítězná družstva do kola okresního. Také stojí za zmínku, že se „naše“ družstva pravidelně umisťují na stupních vítězů a postupují do vyšších kol této soutěže. 
Prevence kriminality 1 Prevence kriminality 2 Prevence kriminality 4 Prevence kriminality 5 Prevence kriminality 3

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Ve městě Moravská Třebová byl vybudován Městský kamerový dohlížecí systém již v roce 2004. Tento původně analogový systém byl v roce 2008 digitalizován a nadále je modernizován.

MKDS před modernizací

Městský kamerový dohlížecí systém 1

MKDS po modernizaci

Městský kamerový dohlížecí systém 2

Kamerové body

 • Kamerový bod č. 01) monitoruje  ulici 9 května. 
 • Kamerový bod č. 02) monitoruje ulici Olomoucká 
 • Kamerový bod č. 03) monitoruje převážnou část historického centra - náměstí T. G. Masaryka a ulici Cihlářovu 
 • Kamerový bod č. 04) monitoruje ulice Cihlářova po nám. T. G. Masaryka, Brněnská, Svitavská, Komenského 
 • Kamerový bod č. 05) monitoruje  ulice Jiráskova, Hřebečská
 • Kamerový bod č. 06) monitoruje ulice Západní,  Hřebečskou, Sportovní 
 • Kamerový bod č. 07) monitoruje zámecké nádvoří.
 • Kamerový bod č. 08) monitoruje  ulice Svitavská, Dukelská, J. K. Tyla. 
 • Kamerový bod č. 09) nepřetržité monitorování Brány času a bezprostředního okolí. 
 • Kamerový bod č. 10) monitoruje  ulice 9. května a K. Čapka. 
 • Kamerový bod č. 11) posílení dohledu na náměstí TGM. 
 • Kamerový bod č. 12) nepřetržité monitorování budovy nádraží ČSAD.
 • Kamerový bod č. 13) monitoruje  ulice Bránská, Gorazdova a Jevíčská. 
 • Kamerový bod č. 14) monitoruje dopravní terminál. 
 • Kamerový bod č. 15) monitoruje hřiště u ZŠ Palackého. 

Město Moravská Třebová provozuje Pult centralizované ochrany, který je umístěn na služebně městské policie.

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí
 • možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH 
 • nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová
 • možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM
 • prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností
 • možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem
 • střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba
 • informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií
 • namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu
 • zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např. v době dovolené
 • monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném místě k dispozici)
 • trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO)
 • možnost otestování funkčnosti poplachových čidel
 • zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu
 • zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu
 • zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu
 • možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta
 • zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení
Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! 
Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.), přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO, po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

Kontakt:

Str. Jiří Dopita
e-mail: jdopita@mtrebova.cz
tel. 731 031 231

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruBezpečnostní dotazník ke smlouvě o střežení objektu112.04 KB .pdf
ikona souboruSmlouva o střežení objektu389.56 KB .pdf


Vytvořeno 14.5.2021 13:13:10 | přečteno 911x | marek.nemec