Preventivní rady pro seniory

Starší občané se snadno stávají oběťmi násilné nebo majetkové kriminality. Mají z toho značné obavy a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Tato skupina občanů patří k jedněm z nejohroženějších ve společnosti. 

Ke snížení tohoto rizika je důležité dodržovat osvědčené preventivní rady. Zde jsou ty nejdůležitější:

  • Neotvírejte dveře bytu automaticky, nevíte-li, kdo za nimi může být. Využívejte panoramatické kukátko, které umožní vidět i postavu těsně u dveří. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek.
  • Do bytu pouštějte jen osoby, které dobře znáte. Nedejte se obelstít tvrzením, že jde o pracovníka plynárny, elektrárny atd., kteří vám nesou finanční přeplatek. Žádná firma nevrací jakékoliv peníze v hotovosti. Jde jen o trik podvodníka, který se vám chce dostat do bytu. Nepouštějte do bytu podomní prodejce zboží!!
  • Nenechávejte si doma více peněz v hotovosti. Nevyprávějte cizím lidem o svých majetkových poměrech nebo o tom, kde máte uložené peníze či cennosti.
  • Když opouštíte byt, vždy jej zamykejte a to i v případě, že jdete jen do obchodu nebo do sklepa.
  • Pokud byt opouštíte na delší dobu, požádejte přátele nebo sousedy, aby vám vybírali schránku, nezatahujte závěsy či žaluzie.
  • Pokud po návratu domů zjistíte, že je byt otevřený, nevcházejte dovnitř a okamžitě volejte Policii ČR – tel. Číslo 158. Pachatel ještě může být uvnitř bytu.
  • Nechoďte ven sami v nočních hodinách. Pokud není jiná možnost, buďte opatrní a vyhýbejte se opuštěným a neosvětleným místům. Nepřijímejte žádný nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
  • Doklady, klíče od bytu a cenné věci nikdy nenechávejte bez dohledu a neodkládejte je s oděvem v místech, kam mají volný přístup neznámé osoby – např. v čekárnách u lékaře, na úřadech apod.

Pokud se i přesto něco stane nebo se dostanete do situace, kdy si nebudete umět sami poradit, volejte ihned Policii ČR – tel. 158 nebo Městskou policii – tel. 156. Obě tato čísla jsou zdarma i z mobilního telefonu.

Projekt „SOS tlačítko“

Kontakt

Městská policie
Str. Jiří Dopita
e-mail: jdopita@mtrebova.cz
tel. 731 031 231

Charita Moravská Třebová
Dostálová Ludmila, MBA
tel. 739 002 756

Sociální služby Moravská Třebová
Mgr. Nislerová Renata
tel. 731 151 805

Odbor sociálních věcí MěÚ Moravská Třebová.
Bc. Páleníková Milena
tel. 731 694 015

V roce 2018 Město Moravská Třebová schválilo projekt SOS tlačítko 

Princip projektu spočívá v tom, že mobilní telefon osoby, zapojené do projektu, je naprogramován tak, aby se stlačením tísňového tlačítka automaticky spojil s pultem centralizované ochrany. Po přijetí tísňového signálu PCO okamžitě odesílá základní informace o osobě, která systém aktivovala. Hlídka městské policie okamžitě vyjíždí na místo a způsobem, který je předem dohodnut s uživatelem, strážník otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Pro tyto případy může mít vyjíždějící hlídka k dispozici náhradní klíč, nebo alespoň kontakt na blízkou nebo jinou osobu, která má do bytu seniora přístup a může se na místo rychle dostavit. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby a případně je přivolána RZS. Hlídka má k dispozici osobní a zdravotní údaje poskytnuté klientem, které může dále poskytnout zasahující RZS, případně dalším složkám IZS. V případě hospitalizace osoby  strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem. PCO navíc příchozí hovor nepřijímá, pouze jej registruje, proto je přijetí tísňového signálu bezplatné. V  projektu „SOS tlačítko“ je možno uzavřít s klienty všech tří sociálních služeb pracujících na území města. Konkrétně s klienty Sociálních služeb města Moravská Třebová, Charity Moravská Třebová nebo Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Moravská Třebová. Pracovníci těchto služeb provedou vyhodnocení, zda je jejich klient pro tuto službu vhodný kandidát a teprve poté (na jejich doporučení) s klientem městská policie uzavře výše dohodu o zapojení se do projektu. 

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruDotazník SOS tlačítko99.6 KB .pdf
ikona souboruSOS tlačítko240.22 KB .pdf

Vytvořeno 28.1.2019 9:36:34 | přečteno 1135x | radim.smehlik