Moravskotřebovská univerzita třetího věku

Moravskotřebovská univerzita třetího věku je dobrovolným svazkem jeho členů a od 24. 4. 2013 je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako zapsaný spolek. Dle aktuálních stanov je účelem spolku nabídka celoživotního vzdělávání občanů seniorského věku, a to jako zájmového neprofesního vzdělávání zaměřeného zejména na zpřístupnění nových poznatků z různých oblastí života společnosti.

Univerzita vznikla v roce 1999 jako vzdělávací aktivita pro seniory. Její vznik a následné vedení bylo vlastní iniciativou PaedDr. Marie Blažkové, která vykonávala funkci předsedy spolku. Hlavním cílem byla snaha o zlepšení kvality života seniorů ve městě nabídnutím aktivity, která osloví širší veřejnost.

V roce 1999 začínalo 23 posluchačů. Zájem o tuto formu vzdělávání se stále zvyšoval, takže od roku 2011 byly otevřeny 2 třídy. V roce 2019, v roce jubilejního 20. ročníku, dosáhl počet posluchačů úctyhodných 130, který je z organizačních a technických důvodů nepřekročitelný.

6. 11. 2019 byl členskou schůzí zvolen předsedou a statutárním zástupcem spolku Ing. Stanislav Zemánek. Výkonným orgánem byl zvolen výbor (lektorská rada) ve složení: PaedDr. Marie Blažková (místopředsedkyně), Milada Uhlířová (finanční hospodářka), Jaroslav Berka, PhDr. Marie Lopourová, Ing. Marie Moravcová, PhDr. Pavel Petr. Revizorkou spolku byla zvolena Ing. Eliška Vojtíšková.

3. 11. 2021 byla členskou schůzí zvolena za odstoupivšího Jaroslava Berku členkou výboru Eliška Trefilová. Revizorkou spolku byla za zemřelou Ing. Elišku Vojtíškovou zvolena Marta Alexandrová.

Ve své činnosti se spolek řídí plánem činnosti a rozpočtem na příslušný ročník univerzity. Konkrétní činnost spolku spočívá v zajišťování odborných přednášek, veřejně přístupných výstav, zájmových tematických akcí a odborných exkurzí.

Vedení města významně podporuje činnost spolku, a to zejména bezplatným pronájmem zasedací místnosti Městského úřadu na ul. Olomoucké a prostor Latinské školy. Neméně významná je i finanční a osobní podpora akcí univerzity.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruStanovy spolku Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z s459.4 KB .pdf